Iné služby

• Spracovanie podnikateľských zámerov.
• Vypracovanie podkladov pre bankové úvery.
• Vypracovanie finančnej analýzy.
• Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia.
• Daňové poradenstvo.
• Účtovné poradenstvo.
• Vypracovanie interných smerníc.
• Spracovanie štatistických výkazov.
• Cash flow.
• Manažérsky reporting.
• Pomoc pri zakladaní spoločností.
• Vypracovanie spoločenských zmlúv.
• Administratívne služby.