Daňové priznania

• Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A - zamestnanci, typ B - SZČO).
• daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby.
• Výpočet splatnej dane.
• Výpočet odloženej dane.
• Daň z pridanej hodnoty.
• Daň z motorových vozidiel.
• Daň zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie pre zamestnancov.
• Výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby, pre fyzické osoby.
• Daň z nehnuteľností.