Referencie

  • Medzinárodná cestná nákladná doprava.
  • Zasielateľstvo, špedícia.
  • Obchodné spoločnosti.
  • Oblasť služieb obyvateľstvu.
  • Živočíšna výroba.
  • Tlmočníctvo a prekladateľstvo.