Jednoduché účtovníctvo

• Peňažný denník - chronologický zápis všetkých položiek.
• Evidencia dodávateľských faktúr.
• Evidencia odberateľských faktúr.
• Vedenie valutovej pokladne.
• Evidencia DPH.
• Evidencia majetku.
• Vedenie knihy jázd.
• Vedenie knihy sociálneho fondu.