Mzdy a personalistika

• Príprava a spracovanie pracovných zmlúv a dohôd.
• Kompletná personálna agenda.
• Spracovanie miezd.
• Vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
• Príprava bankových prevodov.
• Výpočet odvodov poistného za zamestnancov.
• Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.
• Vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre daňový úrad.
• Mesačné preddavky na daň zo závislej činnosti, štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti.
• Prihlášky a odhlášky do a z poisťovní (zdravotnej a sociálnej).
• Komunikácia s poisťovňami, doručovanie všetkých tlačív do zdravotnej a sociálnej poisťovne.